Уаян татар.

Уян татар! Уян!

Кая синдә булган иман?

Кара тырмышыңны яктан

Әйтерсең кәфердән туган!


Гөнаһ өчендә баткан

Харам ашап, эчкән харам.

Нигә анаң сине тудырган

Күз яшь түгеп кайгырган.


Сүзең алдау, эшең яман.

Кемне алдыйсың һаман.

Әйтерсең лә аңсыз хайван.

Уян, мәгънәсез корбан.


Исерек баш өйенә кайткан

Якыннарын җылаткан.

Йөрәкләргә рәнҗес салган.

Ни кетәргә синнән туган.


Уян уйлан! Кем син - надан?

Әллә син нидер укыган?

Әгәр харамны ташламасаң

Булырсың ахмаклардан.


Исерткеч - ачык дошман.

Кисте күп кешене шайтан.

Күпме безгә хатле булган

Батырларны сындырган.


Урыс дустың булса,

билеңдә булсын балтаң.

Ни кетәргә ул халыктан

Тагы да 30 елдан

Бик әз калыр бу урыстан.


Ә кем бара артларыннан?

Калышмыйча гөнаһтан.

Сине, татар баласын

Кабер туфрагымы сагынган?!


Күпме үлде җил давылдан

Җир тетрәүләрдән, ачлыктан.

Тайландтагы су басудан.

Төрле булган сорхаулардан.


Ә син үлерсең дураклыктан.

Туганнарның каргышыннан.

Гөнаһларның ачысыннан.

Тамыгъ уты сагынудан.


Әмер килде Аллаһтан.

Тыел, пакълан харамнан!

Уйлан татар! Булсаң мөселман

Буйсын! Бар туры юлдан.


Аляутдинов Ринат.

Hosted by uCoz